Salı, Mayıs 17, 2005

symbian helloworld makefile sdk2.1

en cok sıkıntı çektiğim konu internette makefile bulmaktı, bu yüzden örneklerin
makefile'ini yazdıkça yayınlıyacağım:
(daha elimde birikmiş çok örnek var, yavaş yavaş koyucam hepsini)

Helloworld örneği için Makefile:
!Derlemeye başlamadan önce
kodu fixrsc.pl'den geçirmiş olmanız,
satırlarını "helloworld.rsg" olarak değiştirmeniz gerekiyor
helloworld.mbm'ini dizinde oluşturmanız,
------------------------------------------------------------------------------------------

EPOC=/data/symbian/symbian_sdk_series60_21
PATH=$(EPOC)/bin:/local/bin:/usr/bin:/bin


include $(EPOC)/lib/makerules/eikon

INCLUDE= -I$(EPOC)/include \
-I$(EPOC)/include/techview

LIBS= $(EPOCTRGREL)/euser.lib \
$(EPOCTRGREL)/apparc.lib \
$(EPOCTRGREL)/eikcore.lib \
$(EPOCTRGREL)/cone.lib \

NAME=helloworld
ARCH=series60
MODULES=helloworld_main helloworld_application helloworld_document helloworld_appui helloworld_appview
MAJOR=1
MINOR=0

SRC=$(MODULES:%=%.cpp)
OBJECTS=$(MODULES:%=%.o)
TARGET=$(NAME).app
PKGVERS=$(MAJOR),$(MINOR)
MAKEDEPEND=/usr/X11R6/bin/makedepend

PKGFILES=$(NAME).rsc $(NAME).app $(NAME).aif

U1 = 1000007a
U2 = 100039ce
U3 = 10008ACE

CFLAGS = -O -Wall $(INCLUDE) -DUID3=0x$(U3) -D_SERIES60
# Following is used for the resource file
CPPFLAGS += -D_SERIES60

all:$(PKGFILES) $(NAME).sis
mv $(NAME).sis $(NAME)-$(MAJOR).$(MINOR)-$(ARCH).sis

$(TARGET):$(OBJECTS)

$(NAME).aifspec:
@echo "mbmfile=$(NAME).mbm" > $(NAME).aifspec
@echo "ELangEnglish=$(NAME)" >> $(NAME).aifspec

sound.o: $(NAME).rsc

clean:
rm -f $(GENERATED) $(NAME).aifspec

cleandir:
rm -f *.o
rm -f *~
rm -f *.rsc
rm -f *.rsg
rm -f *.ex*
rm -f *.aif*
rm -f *.pkg
rm -f *.app
rm -f *.sis

distclean:clean
rm -f *.orig *~ *.BAK *.bak makefile.new
rm -f config/resource.xml config/resource.h
sed -n '1,/^# DO NOT DELETE/ p' Makefile.series60 > makefile.new
mv makefile.new Makefile.series60

ccopy:$(NAME).app
:> /mnt/psion/C:/debug
cp $(NAME).app /mnt/psion/C:/System/Apps/$(NAME)

depend:
$(MAKEDEPEND) -f Makefile.series60 -Y$(EPOC)/include $(CFLAGS) $(SRC)# DO NOT DELETE

€ý5:q!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder