Pazar, Ocak 01, 2006

.bashrc || .profile icerikleri

(önemli dosyalarımı yedekleme ve ulaşılabilir kılma çabalarımdan biridir, bu posta sürekli güncellenecektir, umarım arada birileri de nasiplenir:)

-- .bashrc || .profile ----------------------------------------
export PS1="\[\e]2;\u@\H \w\a\e[32;1m\]>\[\e[0m\] "
#export PS1="\[\e[33;1m\]\u@\[\e[31;1m\]\H: \[\e[36;1m\]\w>\[\e[0m\] "
export JAVA_HOME=/usr/lib/sun-j2se5.0-jre/

alias ll='ls -l'
alias ls='ls --color'
alias ..='cd ..'
alias mc='PAGER=less EDITOR=qc mc'
-- eof .bashrc || .profile ------------------------------------

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder